Художник Георгий Уваров - виртуальная галерея


"Спящий Ушанг"
картон, пастель
Keywords: георгий уваров,пастель,портрет

"Спящий Ушанг"

картон, пастель

1995_Chaupanany__G_Uvarov_.jpg 1992_Mara_i_mayya_.jpg Spyashchiy_Ushang.jpg Rukomoynik.jpg Mara_malenkaya.jpg