Художник Георгий Уваров - виртуальная галерея


2009. "Отец Илья и матушка Наталья". х.,м. 70х80 
Keywords: георгий уваров,живопись,портрет,композиция,семья

2009. "Отец Илья и матушка Наталья". х.,м. 70х80

2009_Venchanie_60h70_.jpg 2011_Hram_Mitrofana_Voronezhskogo_60h802Ch_2Cm_.jpg 2009_Otec_Ilya_i_matushka_Natalya2C_70h802C_h_2Cm__.jpg 2008_Pritcha_o_miloserdnom_samaryanine2CEv__ot_Luki2C10gl__H_M_2C_.jpg 2015_Pritcha_o_zvannyh_i_izbrannyh__Diptih_80h100_90h100.jpg