Художник Георгий Уваров - виртуальная галерея


1988-1990. "Портрет А. и М. Каменских". х.,м. 140х180 
Ключевые слова: георгий уваров,живопись,портрет,композиция,семья

1988-1990. "Портрет А. и М. Каменских". х.,м. 140х180

Zhurbin.jpg 1988g_Krepkiy_son_129H150_.jpg 1988-1990g_Portret_A_Kamenskogo_i_Mihaila_Kamenskogo_140H180_.jpg 1989_Portret_A_Arutyunyana_s_synom_H_M_175h120_.jpg 1989_Avtoportret_v_kostyume_Karabasa_H_M_80h60_.jpg